Hurda Fiyatları

Hurda Fiyatları

Hurda ve Hurda Fiyatları
Kullanılmış ve kullanılması artık mümkün olmayan ürünlerin tamam hurda olarak adlandırılmaktadır. Günümüz dünyasında kaynak kullanımına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle hurda isimlendirilen ürünler üzerinde geri dönüşüm işlemleri yapılmalıdır. Peki hurdaların geri dönüştürülmesi gerçekten gerekli mi? Kullanım süresi dolmuş olan ürünleri geri dönüştürmesek herhangi bir sorun olur mu?
Son yıllarda özellikle kaynak kullanımı konusunda hayli cömert olan insanların bir kısmı, bu kaynakların bir gün bitebileceğini bilmediği için bu konunun önemli olduğunu düşünmez. Fakat aslında durum bunun tam tersidir. Doğal kaynakların da bir sınırı vardır, bu nedenle kaynak kullanımı konusunda tasarruflu olunması gerekir. Bu noktada hurdacılık ön plana çıkan mesleklerden bir tanesidir. Çevrede bulunan hurdaların geri dönüştürülmesini mümkün kılan hurdacılar, bu sayede doğaya önemli bir katkıda bulunur. Fakat hurdacılar ve hurdacılığın katkıları bununla sınırlı kalmaz. Kullanım süreleri dolmuş olan atıkların geri dönüştürülmesi, ham madde ithalatının azalmasını, böylelikle kaynak konusunda dışarıya bağımlılığın azalmasını sağlar.
Türkiye’de hurdacılık sektörü, birçok kişinin ilgilendiği sektörlerden bir tanesidir ve birçok kimse farklı yöntemleri kullanarak hurdaların geri dönüştürülmesini sağlar. Bu kadar önemli olan bir meslekle ilgili birçok detayın öğrenilmesi gerekir. Hurda işine başlamak ve hurda satmak isteyen birçok kimse hurda fiyatları konusunda bilgi sahibi olmak istemektedir. Hurda fiyatlarına geçmeden önce hurda ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatmak gerekir.

Hurda Nedir?

Kullanım süreleri dolmuş olan ürünler hurda olarak isimlendirilir. Hurda statüsünde bulunan ürünlerin geri dönüşüm işlemleri yapılmadan tekrar kullanılması mümkün değildir. Birçok kişi, ellerinde bulunan hurdaları nasıl değerlendirmeleri gerektiğini tam olarak bilemeyebilir. Hurdaların geri dönüştürülmesi, ülke ekonomisine ve doğaya çok büyük katkılar sağlar. Bu nedenlerden ötürü kişilerin ellerinde var olan hurdaları satmaları ve bu hurdaların geri dönüştürülmesine katkı sağlamaları gerekir.
Hurda kategorisine dahil edilebilecek oldukça fazla ürün bulunmaktadır. Bu nedenle ürünlerin geniş bir listesini çıkarmak oldukça zordur. Fakat yine de sınırlı da olsa bir liste yapılması olanaklıdır. Bu ürünlerin tamamı uygun bir şekilde geri dönüşüm işlemlerinin yapılması ile birlikte yeniden kullanılabilecek bir seviyeye gelir. Bu ise doğal kaynakların korunması adına oldukça mühimdir. Çünkü geri dönüşüm işlemleri sonrasında tekrar kullanılabilecek olan ürünlerin atılması ve bu ürünlerle ilgili herhangi bir işlem yapılmaması, ham madde konusunda insanların farklı kaynaklara yönelmesine ve kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesine neden olacaktır. Fakat hurdacılık mesleği, kaynakların tekrar kullanılmasını mümkün kılar. Bu işi yapan kişiler -hurdacılar- hurdaları çeşitli yöntemler dahilinde toplar ve hurdaların geri dönüştürülmesi için çeşitli merkezlere gönderilmesini sağlar. Doğal kaynakların ve doğanın korunması bağlamında hurdacılık mesleği oldukça önemlidir.
Hurda Çeşitleri Nelerdir?
Hurda çeşitleri oldukça fazladır. Çünkü birçok ürün geri dönüşüm işlemleri ile birlikte tekrar kullanılabilecek bir seviyeye gelir. Bu sebepten ötürü hurda türleri ile ilgili oldukça geniş bir sıralama yapılması gerekir. Fakat hurda türleri ile ilgili genel bir bilgi oluşabilmesi için aşağıdaki gibi sınırlı bir sıralama yapılabilir:

 • Demir hurda
 • Paslanmaz hurda
 • Bakır hurda
 • Kağıt hurda
 • Karton hurda
 • Kablo hurda
 • Alüminyum hurda
 • Krom Hurdası
 • Elektronik hurda
 • Akü hurda
 • Çinko hurda
 • Kurşun hurda

 

Bu ve bunun gibi ürünlerin tamamı hurda olarak nitelendirilebilir. Bunun gibi hurdalara sahip olan kişiler bu hurdaları ilgili yerlere satabilir, böylelikle hem kendileri bir kazanç sağlar hem de ürünlerin geri dönüştürülmesini mümkün kılar. Bilindiği gibi günümüz dünyasının insanları tüketim alışkanlığına sahiptir. Bu alışkanlık kaynaklar üzerinde olumsuzluklar yaratır. Doğanın bu olumsuzluklardan etkilenmemesi adına çeşitli çalışmalar içerisinde olan hurdacılar, hurda toplama ile birlikte elde ettikleri hurdaların geri dönüştürülmesini mümkün kılar. Yukarıda sıralanmış olan ürünler geri dönüşüm merkezlerine gönderilerek bu ürünlerin tekrar kullanılabilecek seviyeye gelmesi sağlanır.

Geri Dönüşüm Nedir?

Geri dönüşüm oldukça önemli bir kavramdır. Özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra insanlar çok fazla kaynak tüketimi içerisine girmişler ve doğanın bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmesine neden olmuştur. Fakat doğal kaynaklar sınırsız değildir. Bu nedenle kaynak tüketimi bu şekilde devam ederse ilerideki dönemlerde çeşitli sıkıntıların meydana gelmesi kaçınılmazdır. Fakat bu noktada geri dönüşüm ve hurdacılık mesleği oldukça önemli bir göreve sahiptir. Geri dönüşüm, kullanım süreleri tamamlanmış olan ürünlerin çeşitli işlemler sonrasında tekrar kullanılabilecek bir seviyeye gelmesini sağlar. Yani kullanılmış olan bir ürün bu işlemler sayesinde tekrar kullanır. Böylelikle farklı kaynakların tüketiminin önüne geçilmiş olur. Peki geri dönüşen maddeler nelerdir? Geri dönüşümü mümkün olan ürünler ile ilgili şu şekilde bir sıralama yapılabilir:

 • Plastik
 • Kâğıt
 • PVC
 • Alüminyum
 • Demir
 • Karton içecek kutular
 • Cam
 • Bakır
 • Polistiren
 • Akü
 • Motor
 • Eletronik atıklar
 • Pil
 • Karton

Bu ve bunun gibi ürünler geri dönüştürülmesi mümkün olan malzemeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ürünlerin her biri uygun işlemlerden geçirilir ve işlem sonrasında ürünlerin tekrar kullanımı sağlanmış olur. Bu noktada hurdacılık mesleğinin oldukça önemli olduğunu söylemek mümkün. Bu mesleği yapan kişiler, hurdaların toplanması ve geri dönüşüm merkezlerine gönderilmesini sağlar. Hurdaların toplanması işi ile ilgilenen hurdacılara destek sağlanması mümkündür. Kişiler ellerinde var olan atıkları hurdacılara satarak onların bu ürünleri geri dönüşüm merkezlerine göndermesine yardım olur. Peki hurdacılık tam olarak nedir? Bu meslek içerisinde bulunan kişiler neler yapmaktadır?

Hurdacılık

Son zamanlarda önemi biraz daha artan hurdacılık, kullanım süreleri dolmuş olan atıkların toplanıp geri dönüşüm merkezleri aracılığı ile tekrar kullanılacak bir seviyeye gelmesini mümkün kılar. Bu işleri yapan kişiler ise hurdacılar olarak isimlendirilmektedir. Hurdacılar, çeşitli yöntemler dahilinde hurdaları toplar ve bu hurdaları ya başka hurdacılara satar ya da doğrudan hurdaları geri dönüşüm merkezlerine gönderir.

Hurdacılık yapan kişilerin bu işi ne kadar profesyonel bir şekilde gerçekleştirdiği oldukça önemlidir. Eğer kurumsal bir firma dahilinde bu iş yapılıyorsa işten alınacak verim de bir o kadar fazla olacaktır. Bazı kişiler çok fazla sermayeleri olmadığı için işi daha acemice bir şekilde yapar. Bu kişiler genel olarak sokaklarda gezerek hurdaları toplar ve topladıkları ürünleri başka hurdacılara satar. İşin profesyonel yapılıp yapılmadığı önemli olsa da aslında temel olan geri dönüşüm sayesinde kullanım süreleri dolmuş olan ürünlerin tekrar kullanılabilecek bir seviyeye getirilmesidir. Bu nedenle hurdacılığın oldukça mühim bir meslek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Türkiye’de hurdacılık sektörü ön planda bulunan ve birçok kişinin içerisinde bulunduğu sektörlerden bir tanesidir. Uzun yıllardır insanların hurda alıp sattığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra bilhassa son zamanlarda hurdacılığın profesyonel bir şekilde yapıldığını söylemek mümkün. Artık geri dönüşüm için özel olarak firmalar kurulmakta, bu firmalar dahilinde atıkların geri dönüşüm işlemleri yapılmaktadır.

Hurdacılık Mesleği

Birçok mesleğe göre oldukça zor olan hurdacılık, bu işi yapacak olan kişilerin bazı niteliklere sahip olmasını zorunlu tutmaktadır. Bu meslek içerisinde bulunacak olan kişilerin sabırlı olması ve işini profesyonel bir şekilde yapması gerekir. Hurda alım-satım ve toplanan ürünlerin geri dönüştürülmesini mümkün kılan hurdacılığın en önemli mesleklerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu meslek içerisinde bulunan kişilerin atıkları toplayarak ekolojiye büyük bir katkı sağlamaktadır.
Birçok kişi, hurdacılığın öneminin yeteri kadar farkında olmayabilir. Fakat ham maddelerin tasarruflu bir şekilde kullanılmasını mümkün kılan bu meslek, aynı zamanda doğanın korunmasını da mümkün kılar. Bu sebeplerden dolayı hurdacılığın çok önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir. Türkiye’de birçok insan hurda alım-satım işini yaparak geçimlerini sağlamakta, böylelikle hem kendilerine hem de doğaya bir katkıda bulunmaktadır.

Kişilerin bütçeleri bu işi profesyonel bir şekilde yapıp yapamayacağını belirleyen unsurlardan bir tanesidir. Bazı kimseler ellerinde uygun araçlar olmadığı için işi biraz daha sınırlı bir şekilde yapmakta ve genellikle mesleğin hurda toplama kısmına yönelmektedir. Fakat yeterli bütçeye sahip olan kişiler hurda toplamak için özel olarak üretilen araçları satın almakta, bu sayede kolay ve hızlı bir şekilde hurda toplama işlemlerini gerçekleştirmektedir. Öte yandan bazı kimseler de bunlara ek olarak bir dükkan açarak hurdaları burada biriktirip ya hurdaların toptan satışını gerçekleştirmekte ya da hurdaları geri dönüşüm merkezlerine göndererek hurdaların tekrar kullanılabilir bir seviyeye gelmesini mümkün kılmaktadır.

Hurdacılık Nasıl Yapılır?

Birçok kişi bu mesleğin nasıl yapıldığını merak etmektedir. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki her işte olduğu gibi bu işte de bir planlama yapılması ve yapılan plan dahilinde işe başlanması gerekir. Çünkü hurdacılık, farklı yöntemler dahilinde yapılabilecek bir meslektir. Kişiler hangi yöntem ile bu işi yapacağına en başta karar vermek durumundadır. Peki bu yöntemler nelerdir?
Türkiye’de hurdacılık sektörü, belli bir zamana kadar profesyonel bir şekilde yapılmıyordu. İnsanların çoğu sokaklarda hurda toplayarak geçimlerini sağlıyor ve bu şekilde mesleği ilerletiyordu. Fakat teknolojinin gelişimi ile birlikte birçok kişi bu mesleği profesyonel bir zemine oturtmaya başladı. Bu nedenle atıkların geri dönüştürülmesini mümkün kılan firmaların sayısında bir artış yaşandı. Bu ise mesleğin oldukça kaliteli ve sistemli bir şekilde devam etmesini mümkün kılmaktadır.

Hurdacılık nasıl yapılır diye düşünen ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin sayısı oldukça fazladır. Çünkü pek çok kişi bu mesleği yapmak istese de meslek ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmadan mesleğe atılmak istememektedir. Daha önce açıkladığımız gibi bu mesleğe başlamak isteyen kişilerin ilk önce mesleği nasıl gerçekleştireceklerine karar vermesi gerekir. Çöpten hurda toplamak, kamyonet ile hurda toplamak ya da hurdacı dükkânı açmak, kişilerin bu mesleği nasıl yapacakları konusunda yardımcı olan yöntemlerdendir. Kişinin ilk önce bu yöntemlerden hangisini seçeceğine karar vermesi gerekmektedir.

Öte yandan bazı kişiler bu işi profesyonel bir şekilde yapmak ister. Bu kişilerin ise çeşitli araçlara sahip olması gerekir. Çünkü bu kişilerin hurdacılığı profesyonel bir şekilde yapması için geri dönüşüm merkezlerine ve hurda toplamak için tır vb. araçlara sahip olması oldukça önemlidir. Hurdacılığın profesyonel ya da acemi bir şekilde yapılması, bu işi yapan kişilerin kazançlarını etkiler fakat temelde yapılan iş oldukça benzerdir. Hurdacılık profesyonel ya da acemice yapılıyor olsa da bu işin ekosisteme büyük bir katkısı bulunmaktadır. Peki meslek ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir? Bu meslekte bulunan kişilerin dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir?

Hurdacılık ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Oldukça önemli mesleklerden bir tanesi olan hurdacılık, sahip olduğu avantajlar ve doğaya katkılarından ötürü birçok kişi tarafından ilgi ile karşılanmaktadır. Son zamanlarda bu mesleği yapan kişilerde bir artış yaşanmaktadır. Fakat meslek ile ilgili bilinmesi gereken pek çok husus bulunmaktadır. Kişilerin bu hususlara dikkat etmesi, hurdacılığı profesyonel bir şekilde yapmalarını mümkün kılmaktadır. Peki hurdacılık ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir?

Bu meslek içerisinde yer alan kişilerin çevre belirleme konusunda oldukça hassas olması gerekir. Hurdaların oldukça fazla olduğu yerler, kişilerin kısa sürede hurda toplamasını sağlayacaktır. Bu nedenle işe başlamak isteyen bir kişinin ilk önce mesleği sürdüreceği çevreyi belirlemesi gerekir. Bilindiği üzere bina yıkımları esnasında oldukça fazla hurda açığa çıkar. Bu hurdalar hem sayıca fazladır hem de hurdaların değeri oldukça yüksektir.

Bunların yanı sıra fabrikalardan da fazla sayıda hurda açığa çıkar. Fabrikaların yoğun bir şekilde bulunduğu ortamlarda hurdacılık yapılması, kişinin fazla miktarda hurdaya ulaşmasını sağlar. Hurdacılıkla ilgili bir diğer husus ise kişinin geri dönüşüm işini biliyor olmasıdır. Özellikle mesleği profesyonel bir şekilde yapmak isteyen kişilerin bu bilgiye sahip olması gerekir. Hurdacılığın temelinde var olan konu, atıkların başarılı bir şekilde geri dönüşümlerinin yapılması olduğu için geri dönüşümün ne olduğu bilinmelidir.

Hurda niteliğine sahip olan birçok maddenin bulunduğunu daha önce söylemiştir. Bu maddelerin bazıları tehlikeli atık sınıfına dahil olduğu için kişilerin hangi atıkları toplayacağını da belirlemesi gerekir. Eğer tehlikeli madde olarak nitelenen atıklar toplanmayacaksa bunun dışında kalan ürünlerin bir sınıflandırılmasının yapılması gerekir. Bilindiği gibi atık sınıfına dahil olan ürünlerin listesi oldukça uzundur. Kişilerin hangi atıkları toplayacağını belirleyip bu atıkların toplanması konusunda çeşitli çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu ve bunun gibi hususlara dikkat edilmesi, meslekte başarılı olunması noktasında oldukça önemlidir.

Değerli Maden Hurdacılığı

Değerli maden, fiyatı oldukça yüksek olan ve nitelik bakımından zengin olan madenlerdir. Bu madenlerin uygun fiyatlarla alınması, hurda toplayan kişinin kâr elde etmesini mümkün kılar. Bazen elektrikte kullanılan bazı makineler dışarından metal olarak görünebilmektedir. Fakat bu ürünler detaylı bir şekilde incelendiğinde içlerinden bakır bulunabilmektedir. Bu ise bir hurdacı için oldukça önemlidir. Çünkü uygun bir fiyata alınan ürünün aslında çok değerli olduğu ortaya çıkmıştır.
Kişiler bu madenleri toplayarak bir dükkan açabilir. Fakat dükkan açılması için belirli bir bütçeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bütçeye sahip olan kişiler sahip oldukları hurdaları sergileyebilecekleri ve satışa sunabilecekleri bir dükkan açarak gelirlerini arttırabilmektedir. Hatta çeşitli geri dönüşüm merkezleri ile anlaşılması durumunda sahip olunan hurdalar toplu bir şekilde bu merkezlere gönderilebilir.
Değerli madenlerin alım ve satım işlemleri ile ilgilenmek, kişinin oldukça fazla gelir elde etmesini sağlayacağı için birçok insan bu yöntem dahilinde hurdacılık yapmaktadır. Fakat bunun dışında elektronik ürünlerin geri dönüştürülmesi de mümkündür. Peki elektronik ürünleri geri dönüşümü nedir?

Elektronik Ürünlerin Geri Dönüşümü

Elektronik ürünlerin geri dönüşümü, birçok insanın ilgi duyduğu alanlardan bir tanesidir. Bilindiği üzere elektronik ürün kullanımı oldukça fazladır. Hatta bu sayı zamanla çok daha fazla artmaktadır. Kullanılan elektronik ürünlerin bir süre sonra kullanım süreleri dolduğu için bu ürünler hurdaya çıkmakta ve hurdacılar için oldukça önemli bir gelir kaynağı olmaktadır. Çünkü elektronik hurdalar oldukça pahalı ürünlerdir ve bu ürünler aslında bir altın kadar değerlidir.
Elektronik ürünler içerisinde en değerlilerinden bir tanesi eski bilgisayarların anakartlarıdır. Eski bilgisayar hurdalarını bulmak günümüz dünyasında zor bir iş olsa da bulunduğu zaman kişinin yüksek gelir elde etmesini mümkün kılar. Bu nedenle hurda toplama işi içerisinde olan kişilerin birçoğu eski bilgisayarları toplayarak gelirlerini arttırmak ister. Kişilerin hangi ürünleri ne şekilde toplayacaklarına karar vermesi oldukça önemlidir.

Hurda Toplama

Hurda toplama, birçok insan tarafından yapılan işlerden bir tanesidir. Hurdaların toplanması konusunda farklı yöntemler açığa çıkmakta ve insanlar bu yöntemler dahilinde işlerini sürdürmektedir. Birçok insan, sokaklarda seyyar arabalar ile birlikte gezen ve hurda toplayan kişilere rastlamıştır. Aslında bu yöntem önceden çok daha popüler idi. Son yıllarda hurda toplama işi için uygun araçlar kullanılsa da yine de seyyar arabalar ile hurda toplamak birçok insan tarafından tercih edilen yöntemlerdendir.
Kişiler seyyar araçlar ile sokaklarda gezerek hurdalara doğrudan ulaşmaktadır. Bu şekilde faaliyette bulunan kişiler, eğer bir dükkana sahip değilse var olan hurdaları farklı hurdacılara satmakta ve bu sayede gelir elde etmektedir. Fakat hurda dükkanına sahip olan kimseler, biriktirdikleri hurdaları buralarda satışa sunabilir. Bu şekilde kişiler kâr elde ederek geçinecek kadar bir gelire sahip olabilir. Hurdacılıkta ön plana çıkan bir başka yöntem de uygun araçlar dahilinde hurda toplamaktadır. Bu iş için özel olarak üretilen araçlar dahilinde kısa sürede fazla sayıda hurda toplanması mümkündür. Bu şekilde kişiler değerli hurdalar toplayabilir ve bu hurdaları ilgili kişilere satabilir. Fakat bu işi yapan kişiler kurumsal bir firmaya sahipse kendileri geri dönüşüm merkezlerinde de bu ürünlerin geri dönüştürülmesini sağlayabilir.
Hurda toplama yöntemleri, kişilerin mesleğe başlamadan önce detaylı bir şekilde araştırması gereken hususlardan bir tanesidir. Çünkü yöntemler, kişilerin meslekten elde edecekleri gelirlerin ne kadar olacağını da belirler. Uygun araçlar dahilinde hurda toplanması, kişilerin fazla sayıda hurda toplamasını ve yüksek gelir elde etmesini mümkün kılar. Fakat seyyar araçlar dahilinde sokaklarda hurda toplanarak yüksek gelir elde edilmesi mümkün değildir.

Kamyon ile Hurda Toplama

Hurda toplama yöntemlerinden bir tanesi olan kamyon ile hurda toplama, çok fazla sayıda hurdanın birden toplanmasını mümkün kılar. Mesleği etkili bir şekilde yapmak ve yüksek miktarda gelir elde etmek isteyen kişiler kamyonet aracığı ile hurda toplamakta, bu sayede işlerini profesyonelleştirme yolunda bir adım atmaktadır. Peki bu yöntem ile nasıl hurda toplanır?
Satın alınan bir kamyon sayesinde kişiler sokaklarda gezerek hurda toplayabilmektedir. Bu yöntemle birlikte seyyar araçlara göre çok daha fazla hurda toplanması mümkündür. Bilindiği gibi günümüz dünyasında pek çok insan yeni ürünler almakta ve eskilerini hurda olarak satmaktadır. Bu nedenle sokaklarda dolaşarak hurda toplanması oldukça makul bir yöntemdir. Hurda sahibi olan kişilerin bu konuya önem vermeleri ve var olan hurdaları, belli bir ücret karşılığında hurdacılara satması oldukça mühim bir konudur. Hurdacılara satılan ürünler geri dönüştürülmekte, bu sayede kaynak tüketimi konusunda tasarrufa gidilmektedir.
Kamyon ile hurda toplama, kişiye pek çok avantaj sağlayan bir yöntemdir. Çünkü bu yöntem dahilinde toplanan hurdaların biriktirilmesi için bir alana ihtiyaç duyulmaz. Toplanan hurdalar kamyonda kalır ve satışı da burada yapılır. Avantajlı olmasından ötürü birçok insan bu yöntemi tercih etmekte ve bu yöntem dahilinde hurda toplama işlerini gerçekleştirmektedir. İnsanların hurda toplaması için seçebilecekleri yöntemlerin sayısı fazladır.

 

Çöpten Hurda Toplama

Kamyon alacak kadar sermayesi olmayan kişilerin birçoğu çöpten hurda toplama ile gelir elde etmektedir. Bu yöntem dahilinde pek çok kimse çöplere atılan hurdaları toplamakta ve bu hurdaların satışını gerçekleştirmektedir. Bilindiği gibi pek çok kimse hurda satın alarak hurdacılık mesleğinin içerisinde bulunur. Fakat bu, hurda sahibi olan kişilere belli bir ücret ödenmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu konuda yeterli bütçeye sahip olmayan kişiler herhangi bir ücret ödemeden çöplerden hurda toplar ve bunları ayrıştırarak hurdacılara satıp gelir elde eder. Bu yöntem dahilinde elde edilen gelirin yüksek olduğunu söylemek mümkün olmasa da çöpten hurda toplayarak hurdacılığın yapılması etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hurda Nerelerden Toplanır?

Hurdaların nereden toplanacağı, mesleğe yeni başlamış olan kişilerin merak ettikleri ve öğrenmek istedikleri konulardan bir tanesidir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki hurda toplama işi için çevrenin büyük bir etkisi bulunmaktadır. Hurdanın yoğun bir şekilde bulunduğu alanlarda hurda toplamak, kişinin bir anda oldukça fazla hurdaya sahip olmasını mümkün kılar. Bu nedenle işe başlamadan önce çevreyi belirlemek, yüksek gelir elde etmeyi olanaklı hale getirmektedir. Peki hurda nerelerden toplanır? Hurdacılığın yapılacağı çevrenin seçiminde nelere dikkat edilmesi gerekir?
Hurda toplanacak olan çevrenin yakınların inşaat bulunması, kişinin çok fazla sayıda hurdaya sahip olmasını ve mümkün kılar. Öte yandan inşaatlarda açığa çıkan hurdaların değeri de oldukça fazladır. Hem değerli hem de çok fazla hurdaya sahip olmak isteyen kişilerin çevre seçiminde bu konuya dikkat etmesi gerekir. Öte yandan organize sanayi bölgelerinde de hurdaların fazla olduğu bilinmektedir. Bilindiği gibi organize sanayi bölgeleri içerisinde bulunan üretim fabrikalarının sayısı bir hayli fazladır. Fabrikalardan da çok fazla atık çıktığı için bu bölgelere yakın olmak, hurda konusunda sıkıntı yaşanmamasını beraberinde getirir.
Hurda nerelerden toplanır sorusuna verilebilecek cevaplardan bir tanesi de oto sanayilerdir. Bu ve bunun gibi alanlarda çok fazla hurda bulunmakta bu ise hurda toplama işinin içerisinde olan kişilere çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle hurda toplayacak olan kişilerin;

 • Oto Sanayi
 • Organize sanayi bölgeleri
 • İnşaat alanları
 • Sanayi gibi yerlere yakın olması gerekir.
 • Hurdacılık Sektörü

Türkiye hurdacılık sektörü, her geçen yıl hızlı bir şekilde gelişen alanlardan bir tanesidir. Birçok kişi, hurda toplama işlerinden sağladığı gelir ile geçimlerini sağlamaktadır. Sektörün zor olduğunu ve bu sektörde çalışan kişilerin çok fazla güçlük içerisinde kaldığını söylemek mümkündür. Fakat hurdacılık, temelde birçok alana katkısı olan bir meslektir; bu nedenle çok değerli ve önem verilmesi gereken mesleklerden bir tanesidir. Peki hurdacılığın ülke ekonomisi ve ekosisteme olan faydaları nelerdir? Bu faydaların şu şekilde sıralanması mümkündür:

Ham madde ithalatında azalmalar meydana gelir.
Kaynak kullanımı konusunda tasarruf açığa çıkar.
Doğa ve doğal kaynaklar korunur.
Birçok atık çeşitli işlemler dahilinde geri dönüştürülür, bu sayede kaynak tasarrufu yapılır.
Bu ve bunun gibi faydalar, hurdacılık mesleğinin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Bu nedenle hurdacılığa gereken özenin gösterilmesi gerekir. Hatta bu meslek içerisinde bulunan kişilere katkıda bulunmak da mümkündür.
Hurdacıların Aylık Kazancı

Hurdacılık aylık gelir, birçok insanın merak ettiği hususlardan bir tanesidir. Bu meslek içerisinde bulunan kişilerin ne kadar kazandıkları konusunda söylenebilecek birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Daha önce de söylediğimiz gibi hurdacılıkta yüksek gelir elde edilebilmesi için kişinin bu işi profesyonel bir şekilde yapması gerekir. Bu nedenle kullanılan yöntemlerin, meslek dahilinde elde edilen gelirin ne kadar olacağını belirlediğini söylemek mümkündür.

Fakat hurdacıların ne kadar kazandığına dair genel bir miktar söylemek de olanaklıdır. Hurdacıların bir aylık gelirlerinin 20 bin TL’ye kadar çıkması mümkündür. Bunun için kişinin özveri içerisinde bulunması ve işini profesyonel bir şekilde yapması gerekir. Müşterilerine güven veren hurdacılar, bu alanda oldukça başarılı olmaktadır. Çünkü bilindiği gibi mesleğin özü, hurda toplamadır. Bu nedenle hurda toplayan kişilerin güvenilir bir kimliğe sahip olması, müşterilerin onlara güven duymasını ve ellerinde var olan hurdaları bu kişilere satmasını sağlar.
Öte yandan hurdacılar değerli hurdaları satın alabilirse, bu hurdalar sayesinde de yüksek gelir elde edebilir. İşlerini profesyonel bir şekilde ve uygun araçlar dahilinde yapan kişilerin kazançlarının yüksek olması mümkündür. Bu nedenle hurdacılık bağlamında kişilerin gerekli özeni göstermesi gerekir.

Hurda Çeşitleri ve Fiyatları

Hurda çeşitleri oldukça fazladır. Bu hurdaların fiyatlarında da değişiklikler meydana gelmektedir. Bilindiği gibi her bir hurda sahip olduğu özelliklerden ötürü farklı fiyatlara satılmaktadır. Hurda satmak isteyen birçok kişi, hurdaların fiyatlarının ne olduğunu merak etmektedir. Çünkü her sektörde olduğu gibi bu sektörde de bazı kişiler, hurdanın değerinden çok daha ucuza alınmasını mümkün kılar. Bu ise hurdalarını satmak isteyen kişilerin sektöre bir güvensizlik duymalarına neden olur. Fakat hurda güncel fiyatlar ile ilgili gerekli bilgilere sahip olunması, hurdaların satışında herhangi bir şekilde sıkıntı yaşanmamasını sağlayacaktır.
Birçok ürün hurda olarak nitelendirilebildiği için bu ürünlerin her birinin fiyatlarının tek tek verilmesi gerekmektedir. Hurda alıcılarının ve satıcılarının güncel fiyatlara sadık kalması oldukça önemlidir. Peki güncel hurda fiyatları nedir?

Hurda Demir Fiyatları

Demir, hurda olarak satışı gerçekleştirilen ürünlerin başında yer alır. Bilindiği üzere hurda demirlere ulaşılması oldukça kolaydır. Hurda demir fiyatları bağlamında belirli aralıklar dahilinde güncelleştirmek olmakta, bu ise kişilerin bu fiyatları takip etmesini zorunlu kılmaktadır. Birçok kişi tarafından bilindiği gibi hurda demir olarak nitelenen ürünler, işlevini kaybetmiş malzemelerdir. Geri dönüşüm işlemleri yapılmadan kullanılmayan bu ürünlerin hurda olarak satılması ve gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Sahip oldukları hurda demirlerini satmak isteyen kişiler, bu konudaki güncel fiyatlandırmanın ne olduğunu merak ettiği için bu konuda detaylı bir şekilde açıklama yapılması gerekir. Aşağıdaki tablo dahilinde güncel hurda demir fiyatları konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz:

Ekstra Hurda Demir 3,30 TL / kg
DKP Hurda Demir 3,35 TL /kg
Demir Talaşı Hurdası 2,50 TL / kg
1.Sınıf Hurda Demir 3,10 TL / kg
2. Sınıf Hurda Demir 3,15 TL / kg
Teneke Hurda 1,95 TL / kg
Toplama Hurda 2,50 TL / kg
Tufal Hurdası 0,15 TL / kg
İnşaat Demir Çubuğu Hurdası 3,35 TL / kg
İnşaat Yıkım Hurdası 2,40 TL / kg
Pik Demir Talaşı Hurdası 2, 47 TL / kg

Hurda Alüminyum Fiyatları

Hurda kategorisinde bulunan alüminyum, hurdacılık sektöründe ön planda bulunan malzemelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Alüminyum, birçok alanda kullanılan bir malzeme olduğu için birçok kişi alüminyum hurdalara kısa sürede ulaşabilmektedir. Alüminyum hurdasının değeri birçok hurdadan daha yüksektir. Bu sebeple hurdacılıkta yüksek gelir elde etmek isteyenlerin birçoğu alüminyum hurda alımlarını gerçekleştirmek istemektedir. Güncel alüminyum hurda fiyatları, birçok hurdaya göre çok daha yüksektir. Geri dönüşüm bağlamında oldukça değerli bir maden olan alüminyumun hurda değerinin ne olduğuna dair bilgi edinmek için aşağıdaki tabloyu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz:

Hurda Alüminyum Araiş 13,10 TL / kg
Hurda Alüminyum Tel 14,00 TL / kg
Hurda Alüminyum Jant 13, 0 TL / kg
Hurda Alüminyum Profil 12,50 TL / kg
Hurda Alüminyum Ofset Matbaa 13,30 TL / kg
Hurda Alüminyum Boyasız Profil 12,50 TL / kg
Hurda Alüminyum Tas Tabak 11,00 TL / kg
Hurda Alüminyum Kutu 7, 20 TL / kg
Hurda Alüminyum Sert Kartel 9, 50 TL / kg
Hurda Alüminyum Piston 10,00 TL / kg
Hurda Alüminyum Radyatör 6,80 TL / kg
Hurda Çelik / Plastikli Alüminyum Tel 8,00 TL / kg
Hurda Alüminyum Talaş 8, 70 TL / kg
Hurda Alüminyum Bakırlı Petek 20, 00 TL / kg

Hurda Bakır Fiyatları

Hurdacılık denildiğinde birçok insanın aklına bakır madeni gelir. Geri dönüşüm için tercih edilen ürünlerden bir tanesi olan bakır, kullanışlı bir elementtir. Bu nedenle birçok alanda bakır kullanıldığını görürüz. Bakır elementi yumuşaktır ve kolaylıkla işlenebilir. İletkenlik hususunda oldukça başarılı bir element olan bakırın bilhassa soğutma ve ısıtma endüstrilerinde oldukça fazla tercih edildiğini görmekteyiz. Çeşitli mutfak eşyalarının yapımında da kullanılan bakır, hurda olarak oldukça avantajlıdır. Bu nedenle birçok kişi hurda bakır alımını gerçekleştirmekte olup bu hurda üzerinden yüksek gelir elde eder. Bakır hurdasının bu kadar çok tercih edilmesi, birçok kişinin ellerinde var olan bakır hurdalarını satmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu hurdalara ulaşmanın kolay olduğunu söyleyebiliriz. Peki güncel bakır hurda fiyatları nelerdir? Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, aşağıda yer alan ve güncel bakır hurdasının fiyatlarının yazılı olduğu tabloyu inceleyebilir.

Lama Bakır Hurdası 57,00 TL / kg
Soyma Bakır Hurdası 57,00 TL / kg
%98 Külçe Bakır 51,00 TL / kg
Kırkambar Bakır Hurdası 50,00 TL / kg
Bakır Talaş Hurdası 51,70 TL / kg
TTR Kırma Bakır Hurdası 54,50 TL / kg

Hurda Kâğıt Fiyatları

Kâğıt, insanların en çok kullandıkları malzemelerin başında yer alır. Çünkü kâğıdın kullanım alanı geniştir ve bu nedenle kâğıt hurdalarına ulaşım oldukça kolaydır. Birçok kişi, kâğıt kullanımından sonra hurda olarak nitelendirilen kağıtları çöp kutularına atmaktadır. Fakat kağıtlar geri dönüştürülebilen malzemelerden bir tanesidir. Bu nedenle kâğıt hurdalarının geri dönüştürülmesi için hurdacıya satılması gerekir. Hurda kağıtların uygun işlemler sonrasında geri dönüştürülmesi, ağaç kesiminin azalmasını sağlamaktadır. Ağaçlar, bilindiği gibi canlıların oksijen kaynağı olduğu için oldukça önemlidir. Bu sebeple kişilerin kâğıt hurda konusunda bilinçli olması ve bu kağıtları ilgili kişilere satması gerekmektedir.

Kağıt hurda fiyatları, ellerinde var olan kağıtların satışını gerçekleştirmek isteyen kişiler tarafından oldukça fazla merak edilmektedir. Hurda fiyatlarında çeşitli değişikliklerin olduğu bilindiği için var olan fiyatların güncelleri ile değiştirilmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda güncel kağıt hurda fiyatları ile ilgili verilere aşağıdaki tablo sayesinde ulaşmanız mümkündür.

Hurda Kuşe Kağıdı 0,60 TL / kg
Bristol Hurda Kağıt 0, 65 TL / kg
Kullanılmamış Hurda Gazete 1,40 TL / kg
Kullanılmış Hurda Gazete 0,90 TL / kg
Hurda Karton Bardak 0,70 TL / kg
Hurda Peçete Kağıdı 0, 80 TL / kg
Hurda A4 Fotokopi Kağıdı 0, 90 TL / kg
1.Hamur Beyaz Hurda Kağıt 0,90 TL / kg
Hurda Okul Kitabı 0,90 TL / kg
Hurda Karton Kağıt 1,20 TL / kg
Değişik Renkli Hurda Kağıt 1,00 TL / kg

Hurda Sarı Fiyatları

Sarı hurda, hurdacılık sektöründe yer alan kişiler tarafından bilinen ürünlerden bir tanesidir. Pirinç alaşımının kullanılması ile elde edilen ürünlerin kullanım sürelerinin dolması sonrasında bu ürünlere sarı hurda adı verilmektedir. Bilindiği gibi pirinç alaşımının rengi sarıdır, bu nedenle bu ürünlere sarı hurda denilmektedir. Pirinç alaşımı içerisinde çok farklı maddeler bulunmaktadır. Bu maddelerden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Nikel
 • Demir
 • Kalay
 • Fosfor
 • Kurşun
 • Alüminyum
 • Arsenik

Bu maddeler dahilinde meydana gelen pirinç alaşımı, birçok alanda kullanılmaktadır. Hurdacılar, sarı hurdanın çok değerli olduğunu bildikleri için bu hurdaları araştırmaktadır. Çünkü sarı hurda ile birlikte kişinin gelirinde hızlı bir şekilde yükselme meydana gelir. Geri dönüşüm noktasında oldukça önemli olan sarı hurdanın toplanması ve geri dönüşüm merkezlerine gönderilmesi gerekir. Peki güncel sarı hurda fiyatları nelerdir? Aşağıdaki tabloda bu konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmanız mümkündür.

Sarı Hurda Çubuk Ucu Parça 35,50 TL / kg
Hurda Su Saati 32,90 TL / kg
Sarı Hurda Radyatör 30, 40 TL / kg
Fosfor Bronş Araiş 59,00 TL / kg
Sarı Hurda Kırkambar Vana Musluk 31, 80 TL / kg
Sarı Hurda MS-58 Çubuk Talaşı 35,00 TL / kg
Sarı Hurda Araiş MS-64 41, 50 TL / kg
Sarı Hurda Araiş MS-70 42,50 TL / kg

Hurda Plastik Fiyatları

Plastik, pek çok alanda kullanılan ve bu nedenle kolay ulaşılabilen ürünlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerisinde plastik olan ürünlerin kullanım sürelerinin dolması ile birlikte plastik hurdalar ortaya çıkmakta, birçok hurdacı ise bu ürünleri satın almaktadır. Birçok imalat sanayisinde kullanılan plastiğin geri dönüşümünün yapılması, doğanın korunması noktasında oldukça önemli bir meseledir. Kullanım süreleri dolan plastiklerin uygun işlemlerden geçirilerek geri dönüşümlerinin yapılması ile birlikte doğada var olan plastik atıklarda azalma meydana gelmektedir.
Hurda olarak kullanılan plastiklerin sayısı oldukça fazladır. Hurda niteliğinde olan plastiklerin bazılarını şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • Mobilya plastikleri
 • Tekstil plastikleri
 • Elektronik eşya plastikleri

Yukarıdaki listeye çok daha fazla ürün eklenebilir. Fakat genel olarak bu tarz plastikler hurda olarak nitelendirilmekte ve bu ürünlerin geri dönüşümleri yapılmaktadır. Birçok alanda kullanılan plastiğin hurda sektöründe ön planda olduğunu da söylemek gerekmektedir. Bu ürünlerin kullanım alanlarının geniş olması, plastik hurdalara ulaşmanın da kolaylaşmasını sağlamaktadır. Güncel plastik hurda fiyatları, şu tabloda oldukça detaylı bir şekilde verilmiştir.

 • Hurda Poliprobilen Moblen 2,00 TL / kg
 • Hurda ABS Plastik 1,70 TL / kg
 • Hurda Jelatin 1,40 TL / kg
 • Hurda Polistren Kristal 1,80 TL / kg
 • Mavi Kırmızı Kapak 1,40 TL / kg
 • Hurda Temiz Pet Şişe 1,30 TL / kg
 • Şeffaf Beyaz Naylon Hurda 2,45 TL / kg
 • Elteks Plastik Hurdası 1,40 TL / kg
 • Çıkma Pimapen Hurdası 1,95 TL / kg

Hurda Kablo Fiyatları

Hurda olarak kullanılan ürünlerden bir tanesi olan kablo, hurda sektörünün ön plana çıkan malzemelerinden bir tanesidir. Kullanım süreleri dolan kablolar hurda olarak geri dönüşüm merkezlerinde gerekli işlemlerin yapılması ile birlikte tekrar kullanılabilecek bir seviyeye ulaşır. Tersaneler, şantiyeler, elektrik firmaları gibi alanlarda, çalışmalar sonrasında pek çok kablo hurdaya çıkmaktadır. Bu alanlardan ulaşılan hurda kabloların ilk önce uygun bir şekilde ayrıştırılma işlemlerinin yapılması gerekir. Yapılan işlemler sonrasında yüksek teknolojiye sahip olan araçlar ile birlikte bu ürünlerin geri dönüşümleri yapılmakta, bu sayede kablolar tekrar kullanılabilecek bir seviyeye gelmektedir.
Birçok alanda kullanılan kablolar, bir süre sonra hurdaya çıkmakta olup hurdacılar tarafından bu ürünlerin alımı gerçekleştirilmektedir. Bilindiği gibi her hurdada olduğu gibi hurda kabloların fiyatlarında da değişiklikler meydana gelmektedir. Bu nedenle hurda kabloların fiyatlarında belirli aralıklarla güncelleştirilme yapılması, hurda kabloların satışını gerçekleştirmek isteyen kişilerin doğru bilgiler edinmesini mümkün kılar. Peki güncel kablo hurda fiyatları nelerdir? Güncel fiyatlara aşağıdaki tablodan ulaşmanız mümkündür.

 • Hurda Fare Yemez Kablo 27,00 TL / kg
 • Çelik Zırh Hurda Kablo 11,24 TL / kg
 • TTR Hurda Kablo 22,50 TL / kg
 • Hurda Yer Altı Enerji Kablosu 28,00 TL / kg
 • Hurda Tek Damar Kalın İç Tesisat Kablosu 30,00 TL / kg
 • Hurda Antigron Kablo 16,50 TL / kg
 • Hurda Karışık Kablo 17,00 TL / kg

Hurda Krom Fiyatları

Türkiye’de ihracatı en fazla yapılan madenlerden bir tanesi olan krom, birçok alanda kullanılmaktadır. Kromun kullanım alanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 

Bu ve bunun gibi alanlarda kullanılan krom, bir süre sonra hurda statüsüne geçmektedir. İşlevini tamamlamış olan krom hurdalarının geri dönüşüm merkezlerine gönderilerek geri dönüştürülmesi ve daha sonra kullanılabilecek bir seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Peki hurdaya çıkmış olan kromun güncel fiyatı nedir? Hurda krom fiyatlarında zaman zaman çeşitli değişiklikler meydana gelmektedir. Güncel krom hurda fiyatları ile ilgili aşağıdaki tablodan gerekli bilgilere ulaşmanız mümkündür.

Anot Nikel %99
Hurda Paslanmaz 202 Krom
Hurda Paslanmaz 430 Krom
Hurda Paslanmaz 310 Krom Talaşı
Hurda Paslanmaz 201 Krom
Hurda Paslanmaz 316 Krom Talaşı
Hurda Paslanmaz 316 Krom
Hurda Paslanmaz 304 Krom Talaşı
Hurda Paslanmaz 304 Krom
Hurda Paslanmaz 310 Krom

Hurda Elektronik Kart Fiyatları

Elektronik cihazların kullanımı son yıllarda oldukça arttığı için elektronik hurdaların sayısında da artış meydana gelmektedir. Bilindiği gibi son yıllarda teknoloji alanında gelişmeler yaşanmakta olup birçok özelliğe sahip olan elektronik cihazlar üretilmektedir. Birçok insan, ellerindeki elektronik cihazların bozulması ya da çeşitli nedenlerden ötürü hasar görmesi sebebi ile yeni elektronik cihazlar almakta, bu sayede elektronik hurdasında artış meydana gelmektedir.

Elektronik ürünlerin kullanımının yaygınlaşması nedeni ile elektronik hurdalarda yaşanan artış, hurdacıların bu hurdalara kolay bir şekilde ulaşmasını mümkün kılmaktadır. Elektronik atıklar, içlerinde zehirli maddeler bulunması nedeni ile çevre ve canlılar için oldukça önemli bir problemdir. Bu atıkların doğru bir şekilde değerlendirilmesi, elektronik atıkların ham madde olarak kullanılabilmesini mümkün kılmaktadır. Elektronik cihazların ana kartları, hurda olarak değerlendirilebilecek en değerli ürünlerden bir tanesidir. Peki güncel elektronik kart hurda fiyatları nelerdir? Bu konudaki güncel fiyatlar için aşağıdaki tablomuza bakabilirsiniz.

 • Hurda Bilgisayar Anakartı 5,90 TL / kg
 • Hurda Bilgisayar RAM Kartı 6,00 TL / kg
 • Hurda Modem Kartı 3,95 TL / kg
 • Hurda Telefon Kartı 5,50 TL / kg
 • Hurda Yazıcı Kartı 3,95 TL / kg
 • Hurda Harddisk 4,00 TL / kg
 • Hurda İşlemci Metal Kartı 5,40 TL / kg
 • Hurda Uydu Alıcısı Kartı 3,95 TL / kg

Hurda Nikel Fiyatları

Nikel gümüş-beyaz bir malzemedir ve birçok alanda kullanılır. Periyodik cetvelde geçiş metalleri arasında bulunan nikelin oldukça sert olduğu bilinmektedir. Nikel kullanım alanlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

 • Mutfak aletleri
 • Ölçü aletleri
 • Meteoroloji ve topografya aletleri
 • Paslanmaz çelik üretimi
 • Otomobil ve lokomotif endüstrisi

Bu ve bunun gibi pek çok alanda kullanılan nikelin bir süre sonra kullanımının dolması, onun hurda olarak satışının gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır. Güncel nikel hurda fiyatları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz:

 • Hurda Anot Nikel 92,00 TL / kg
 • Hurda Nikel Çapağı 85,00 TL / kg
 • Hurda %95-99 Şablon Nikel 90,00 TL / kg

Hurda Kurşun Fiyatları

Ağır bir metal olan kurşun, boya yapımı dahil olmak üzere pek çok alanda tercih edilen bir malzemedir. Kolay bir şekilde şekil alabilir ve oldukça yumuşaktır. Doğal madenler içerisinde en ağır özelliklere sahip olan kurşun, pek çok alanda kullanılır. Kurşun kullanım alanları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Akü sanayisi
 • Folyo ve ambalaj sanayisi
 • kaplamaları
 • Silah sanayisi
 • Boya yapımı

Bu ve bunun gibi alanlarda kullanılan kurşunun kullanım süresinin dolması, bu malzemenin hurdaya çıkmasına neden olmaktadır. Hurdacılık sektörünün ön planda olan malzemelerinden bir tanesi olan kurşunun hurda fiyatının ne olduğu oldukça fazla merak edilmektedir. Aşağıdaki tabloda güncel kurşun hurda fiyatları yer almaktadır. Bu fiyatlara bakarak güncel kurşun fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

 • hurda Çatı Minare Söküm Kurşun 13,60 TL / kg
 • Hurda Levha Kurşun 13,90 TL / kg

Hurda Akü Fiyatları

Akü, hurdacılık sektöründe ön planda bulunan malzemelerden bir tanesidir. Akümülatör kelimesinin kısaltılmış hali olan akü, birçok alanda kullanılmaktadır. Kullanım süresi dolan akülerin geri dönüşüm merkezlerinde geri dönüştürülmesi mümkündür. Hurda akülerin geri dönüştürülebilmesi için ilk önce ayrıştırma işleminin profesyonel bir şekilde yapılması gerekir. Hurda akünün ayrıştırılması ile birlikte şu malzemeler ortaya çıkar:

Eser miktarda plastik
Eser miktarda kurşun
Eser miktarda asidik su

Ayrıştırma işlemleri gerçekleştirilen hurda akünün geri dönüşüm merkezlerine gönderilmesi ve buralarda gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Peki güncel akü hurda fiyatları nedir? Bu konuda detaylı bilgi edinmek için güncel hurda akü fiyatlarının yer aldığı tabloya bakabilirsiniz.

Hurda Kuru Akü 7,00 TL / kg
Hurda Küçük Akü 6,30 TL / kg
Hurda Sulu Akü 7,00 TL / kg

Hurda Çinko Fiyatları

Çinko hurda, hurdacılık sektöründe ön plana çıkan malzemelerden bir tanesidir. Bu nedenle sıklıkla çinko hurdaların geri dönüştürülmesi ile ilgili gerekli işlemler yapılmaktadır. Birçok alanda kullanılan çinko, bu bağlamda önemli bir malzeme olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki çinko kullanım alanları nedir? Çinko kullanım alanlarına dair genel olarak aşağıdaki gibi bir sıralama yapılabilir:
Çelik ve demirin korozyona karşı direncinin arttırılması
Döküm sanayisinde kullanılmakta olan pirinç alaşımlar ve özel alaşımların yapımı
Çinko plakaların yapımı
Çatı kaplama malzemeleri
Lastik sanayi

Bu ve buna benzer alanlarda kullanılan çinko, bir süre sonra hurdaya çıkmakta ve geri dönüşüme uygun bir seviyeye ulaşmaktadır. Güncel çinko hurda fiyatları ile ilgili detaylı bilgi sahibi olunabilmesi için aşağıdaki tabloya bakılması gerekmektedir.

Hurda Çinko Levha 17,00 TL / kg

Külçe Çinkosu 17,50 TL / kg

 

Hurda fiyatları Hurdaci firmasi olarak firmamız her türlü hurda çeşitleri fiyatını güncel olarak her gün yenilemektedir.
Sizler de her türlü hurda fiyatı öğrenmek için hemen bizi arayın en yüksek ve en güncel fiyatı bizden öğrenin.

 

hurda fiyatları

 

 

Hurda bakır fiyatları

Hurda Bakır Fiyatları
Soyma Bakır Hurdası 53,00 ₺/Kg
Lama Bakır Hurdası 53,00 ₺/Kg
Kırkambar (Bobin, Yanık, Boru) Bakır Hurdası 46,00 ₺/Kg
%98 Külçe Bakır 48,50 ₺/Kg
TTR Kırma (Granür) Bakır Hurdası 50,50 ₺/Kg
Bakır (Kızıl) Talaş Hurdası 48,60 ₺/Kg

 

 

Hurda demir fiyatı

Hurda Demir Fiyatları
DKP Hurda Demir 2,45 ₺/Kg
Ekstra Hurda Demir 2,45 ₺/Kg
1. Sınıf Hurda Demir 2,35 ₺/Kg
2. Sınıf Hurda Demir 2,35 ₺/Kg
Demir Talaşı Hurdası 1,91 ₺/Kg
Toplama Hurda 1,65 ₺/Kg
Teneke Hurda 1,10 ₺/Kg
Pik Demir Talaşı Hurdası 1,89 ₺/Kg
İnşaat Yıkım Hurdası 1,90 ₺/Kg
İnşaat Demir Çubuğu Hurdası 2,45 ₺/Kg
Tufal Hurdası 0,08 ₺/Kg

Hurda alüminyum fiyatı

Hurda Alüminyum Fiyatları
Hurda Alüminyum Tel 13,30 ₺/Kg
Hurda Alüminyum Araiş 12,80 ₺/Kg
Hurda Alüminyum Jant 12,80 ₺/Kg
Hurda Alüminyum Ofset Matbaa 13,00 ₺/Kg
Hurda Alüminyum Boyasız Profil 12,30 ₺/Kg
Hurda Alüminyum Profil 11,80 ₺/Kg
Hurda Alüminyum Tas Tabak 10,70 ₺/Kg
Hurda Alüminyum Piston 9,00 ₺/Kg
Hurda Alüminyum Sert Kartel 8,50 ₺/Kg
Hurda Alüminyum Kutu 6,80 ₺/Kg
Hurda Alüminyum Radyatör 6,80 ₺/Kg
Hurda Alüminyum Talaş 7,50 ₺/Kg
Hurda Çelikli/Plastikli Alüminyum Tel 7,70 ₺/Kg
Hurda Alüminyum Bakırlı Petek 19,40 ₺/Kg

 

 

 

hurda krom ve hurda paslanmaz fiyatları

Hurda Krom Fiyatları
Hurda Paslanmaz 304 Krom 9,80 ₺/Kg
Hurda Paslanmaz 304 Krom Talaşı 8,70 ₺/Kg
Hurda Paslanmaz 316 Krom 13,75 ₺/Kg
Hurda Paslanmaz 316 Krom Talaşı 11,25 ₺/Kg
Hurda Paslanmaz 310 Krom 18,60 ₺/Kg
Hurda Paslanmaz 310 Krom Talaşı 16,20 ₺/Kg
Hurda Paslanmaz 430 Krom 2,60 ₺/Kg
Hurda Paslanmaz 201 Krom 2,60 ₺/Kg
Hurda Paslanmaz 202 Krom 2,60 ₺/Kg
Anot Nikel %99 55,00 ₺/Kg

 

hurda kablo fiyatları

Hurda Kablo Fiyatları
Hurda Karışık Kablo 15,00 ₺/Kg
Hurda Antigron Kablo 16,50 ₺/Kg
Hurda Tek Damar Kalın İç Tesisat Kablosu 31,00 ₺/Kg
Hurda Yer Altı Enerji Kablosu 25,00 ₺/Kg
TTR Hurda Kablo 13,50 ₺/Kg
Çelik Zırh Hurda Kablo 11-22 ₺/Kg
Hurda Fare Yemez Kablo 24,00 ₺/Kg

 

hurda sarı fiyatları

Sarı Hurda Araiş MS-70 40,50 ₺/Kg
Sarı Hurda Araiş MS-64 39,00 ₺/Kg
Sarı Hurda Çubuk Ucu Parça 35,00 ₺/Kg
Sarı Hurda MS-58 Çubuk Talaşı 33,80 ₺/Kg
Sarı Hurda Kırkambar Vana Musluk 30,50 ₺/Kg
Hurda Su Saati 31,00 ₺/Kg
Sarı Hurda Radyatör 28,50 ₺/Kg
Hurda Fosfor Bronz Araiş 56,50 ₺/Kg

 

hurda kağıt fiyatı

Hurda Kağıt Fiyatı
1. Hamur Beyaz Hurda Kağıt 0,70 ₺/Kg
Değişik Renkli Hurda Kağıt 0,58 ₺/Kg
Hurda Karton Kağıt 0,85 ₺/Kg
Hurda Okul Kitabı 0,70 ₺/Kg
Hurda A4 Fotokopi Kağıdı 0,70 ₺/Kg
Hurda Peçete Kağıdı 0,65 ₺/Kg
Hurda Karton Bardak 0,70 ₺/Kg
Kullanılmış Hurda Gazete 0,75 ₺/Kg
Kullanılmamış Hurda Gazete 1,20 ₺/Kg
Bristol Hurda Kağıt 0,52 ₺/Kg
Hurda Kuşe Kağıdı 0,53 ₺/Kg

 

hurda plastik fiyatı

Hurda Plastik Fiyatları
Hurda ABS Plastik 1,30 ₺/Kg
Hurda Polipropilen Moblen 1,70 ₺/Kg
Hurda Polistren Kristal 1,50 ₺/Kg
Hurda Jelatin 1,20 ₺/Kg
Mavi Kırmızı Kapak 1,40 ₺/Kg
Şeffaf Beyaz Naylon Hurda 2,90 ₺/Kg
Çıkma Pimapen Hurdası 1,70 ₺/Kg
Elteks Plastik Hurdası 1,20 ₺/Kg
Hurda Temiz Pet Şişe 1,20 ₺/Kg

Hurda elektronik kart fiyatları

Hurda Elektronik Kart Fiyatları
Hurda Bilgisayar Ram Kartı 5,50 ₺/Kg
Hurda Bilgisayar Anakartı 7,00 ₺/Kg
Hurda Telefon Kartı 5,50 ₺/Kg
Hurda Modem Kartı 3,00 ₺/Kg
Hurda Uydu Alıcısı Kartı 3,00 ₺/Kg
Hurda Yazıcı Kartı 3,00 ₺/Kg
Hurda İşlemci Metal Kartı 5,40 ₺/Kg
Hurda Harddisk 4,00 ₺/Kg

Hurda Kurşun fiyatı

Hurda Kurşun Fiyatı
Hurda Levha Kurşun 14,10 TL/Kg
Hurda Çatı Minare Söküm Kurşun 14,00 TL/Kg

 

Hurda Nikel Fiyatı
Hurda %95-99 Şablon Nikel 85,00 TL/Kg
Hurda Anot Nikel 92,00 TL/Kg
Hurda Nikel Çapağı 73,00 TL/Kg

Hurda Akü Fiyatı
Hurda Sulu Akü 6,50 TL/Kg
Hurda Kuru Akü 6,50 TL/Kg
Hurda Küçük Akü 6,00 TL/Kg

Külçe Çinkosu 18,00 TL/Kg
Hurda Çinko Levha 17,50 TL/Kg

 

Hurda Zamak Fiyatı
Hurda Zamak İmalat 13,00 TL/Kg
Hurda Antimon 11,50 TL/Kg

 

Hurda Motor Fiyatı
Hurda Demir Kaplama Motor 4,00 TL/Kg
Hurda Alüminyum Kaplama Motor 5,10 TL/Kg

wpntr

  Bir Cevap Yazın

  Call Now Buttonhemen ara